Kam naudojama skirta parama

Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija yra ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija, kuriai galite skirti dalį savo pajamų mokesčio (1,2%) kuris naudojamas asociacijos veiklos vykdymui. Už 2022-uosius metus gavome 2700 EUR tokiu būdu skirtos Lietuvos gyventojų paramos. Ši parama buvo panaudota padengiant asociacijos veiklos, renginių organizavimo išlaidas.

Jūsų skirta parama padės stiprinti bei aktyvinti asociacijos veiklą ir vystyti tarptautinį bendradarbiavimą.

Kaip skirti 1,2% paramą

Paramą skirti galite prisijungę prie elektroninės deklaravimo sistemos ir užpildę prašymą skirti paramą FR0512 v.5.
Prašymą užpildyti galite iki gegužės 2 d.

Kaip užpildyti formą FR0512

1. Prisijunkite prie elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) per savo banką arba naudodami el. parašą.

 

2. Pasirinkite „PILDYTI FORMĄ“, paspauskite „PRAŠYMAS SKIRTI PARAMĄ“ ir tuomet „FORMA ELEKTRONINIAM PILDYMUI“.

 

3. Nuo 2022-ųjų, paramos skyrimo procesas yra supaprastintas – paspaudus pildymo mygtuką, jus pasieksite paramos skyrimo vedlį.
Pradiniame jo lange, priklausomai nuo ankstesnių metų, matysite kokiems paramos gavėjams esate paramą jau skyrę. Primename, kad dalį GPM galite skirti tarpusavyje nekonkuruojantiems adresatams – paramos gavėjams, politinėms partijoms ir profesinėms sąjungoms.

4. Pridedant naują gavėją, mūsų asociaciją rasite į paieškos laukelį vesdami pavadinimą „Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija”

Taip pat galite skirti GPM dalį ir kitoms organizacijoms, tam spauskite „Pridėti naują įraša” – tokiu būdu galite skirti paramą politinėms partijoms ir profesinėms sąjungoms (pvz. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai)

 

5. Patvirtinkite jūsų teikiamos paramos gavėjus

 

6. Paspauskite „Formuoti prašymą”, kad prašymas būtų suformuotas

 

7. Pateikite prašymą, spausdami mygtuką „Pateikti”
8. Lietuvos žaidimų kūrėjų bendruomenės vardu, AČIŪ!