Apie asociaciją

Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija (LŽKA) – tai organizacija, vienijanti visų sričių žaidimų kūrėjus profesionalus bei mėgėjus.

Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos veiklos tikslai yra vienyti Lietuvos žaidimų kūrėjus, skatinti jų tarpusavio bendradarbiavimą, atstovauti žaidimų kūrėjų interesams. Taip pat propaguoti žaidimų kūrimą Lietuvoje, skatinti nuolatinį Lietuvos žaidimų kūrėjų profesinį tobulėjimą ir padėti jiems to siekti. Inicijuoti, skatinti, remti ir bendradarbiauti kuriant su žaidimų industrijomis susijusias mokymo programas, Lietuvos mokyklose ir universitetuose. Diegti etikos bei profesinio elgesio standartus. Skatinti tarptautinį žaidimų kūrėjų bendradarbiavimą, palaikyti ir plėsti ryšius su giminingomis užsienio šalių organizacijomis, skleisti žinias apie Lietuvos žaidimų kūrėjus užsienio šalyse.

Asociacijos tikslai ir įstatai patvirtinti Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos Visuotiniame narių susirinkime 2013 metų gegužės 28 d.