Veikla

Pagrindinės asociacijos funkcijos yra reklamuoti ir platinti informaciją apie Asociacijos, jos narių ir kitų Lietuvos žaidimų kūrėjų veiklą; organizuoti seminarus, kursus ir bei kitus su mokymu susijusius renginius; organizuoti konferencijas, narių susitikimus su kviestiniais svečiais; ruošti arba dalyvauti ruošiant įstatymų, normatyvinių aktų ar kitų dokumentų, reglamentuojančių žaidimų kūrimą ir platinimą, projektus; atstovauti Asociacijos narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose bei užsienio organizacijose; sukurti ir palaikyti informacinę duomenų bazę, kuri palengvintų esamų ir būsimų žaidimų kūrėjų darbą ar ugdymą.